Βήμα Ευρετήριο Δράπανα Όπλου

  • Step Indexable Gun Drills

    Βήμα Ευρετήριο Δράπανα Όπλου

    Τα Βήματα και τα Πιλοτικά Εργαλεία μπορούν να ενσωματωθούν σε μια εφαρμογή για την εξάλειψη δύο-τριών επακόλουθων λειτουργιών σε μία τρύπα. Η χρήση ενός εργαλείου βημάτων μειώνει δραματικά τον χρόνο κύκλου, τα απορρίμματα και τον εκκεντρικότητα μεταξύ των διαμέτρων. ΒΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ Τα τρυπάνια βημάτων έχουν περιορισμούς κατασκευής ανάλογα με τα ακραία εύρη διαμέτρου στα σκαλοπάτια. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί ειδική ανάπτυξη καρβιδίου λόγω της θέσης του ψυκτικού μέσου. Επιπλέον, ενδέχεται να απαιτούνται διακόπτες τσιπ λόγω έλλειψης εσωτερικής γωνίας όταν ...